300
Alien & Predator
Anime & Manga
Avatar
Court Of The Dead
Çizgi & Grafik Roman
DC Comics
Designer Toys
G.I Joe
Game Characters
Harry Potter
Hellboy
Hobbit & Lord Of The Rings
Horror Line
Indiana Jones
Marvel
NBX
Pirates Of The Caribbean
Series
Spawn & Dragon Series
Star Wars
Sucker Punch
Terminator
The Hunger Games
Transformers
World Of Warcraft
Diğer
Jedbang Outlet
Jedbang / Jbc Yayıncılık Mağaza Açılışı

Önemli Açıklama - Adres Güncelleme

Detayı için tıklayın .....


11.1.2015

Merhaba, 8. Yaşımızı kutladığımız şu günlerde sitemizi yenilemeye karar verdik.

Detayı için tıklayın .....


24.07.2013 : Yeni Stok Girişi

Merhaba, Aşağıda listelenmiş ürünler stoklarımıza eklenmiştir.

Detayı için tıklayın .....


 
JEDBANG.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİNE hoşgeldiniz.
Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 
1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Jedbang Collectibles Kullanıcı Sözleşmesi, Jbc Dışticaret Ve Organizasyon Ltd. Şti.ile www.jedbang.com sitesine üye olan Kullanıcı arasında Kullanıcının www.jedbang.com sitesine üye olması amacıyla sözleşmenin ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, www.jedbang.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder.

2. Tanımlar

JedBang: Jbc Dışticaret Ve Organizasyon Ltd. Şti.

Kullanıcı: www.jedbang.com sitesine üye olan ve www.jedbang.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi.

Site: www.jedbang.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Ürün : www.jedbang.com sitesinde satışa sunulan ürünler

Stokta Ürün : www.jedbang.com sitesinde satışa sunulan ve 3 iş günü içerisinde Kullanıcı’nın adresine kargolanabilen ürünler

Ön Sipariş Ürün: www.jedbang.com sitesinde satışa sunulan ve "site"de belirtilmiş olan tarihte stoka girmesi beklenen ürünler

İşbu sözleşmenin konusu, "site"de sunulan ürünlerin, bu ürünleri satın alma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin "Jedbang" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Jedbang" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve ürün Satın alma Şartları

a) Üyelik "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Jedbang" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) "Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site"nin hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) "Kullanıcı", "Jedbang"un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) "Kullanıcı"ların, "Jedbang" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "kullanıcı"ların sorumluluğundadır. "Kullanıcı"ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "kullanıcı"ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "Jedbang"'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) "Kullanıcı"lar "site" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Jedbang", "Kullanıcı"lar tarafından "Jedbang"'a iletilen veya "site" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) "Kullanıcı"lar, "Jedbang"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredemez.

f) "Kullanıcı" "site" üzerinde satışa sunulan ürünlere ilişkin üretici firma tarafından gönderilen fotoğrafların bilgi amaçlı olduğunu ve ürün ile fotoğraflar arasında farklılıklar olabileceğini kabul eder.

5.2. JedBang’ın Hak ve Yükümlülükleri

a) "Jedbang", "site"de sunulan ürünleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme; "kullanıcı"ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "kullanıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Jedbang", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) "Jedbang" "site" üzerinde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını piyasa koşulları çerçevesinde bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

c) "Jedbang" "Kullanıcı" tarafından satın alınmış olan "Stokta Ürün"ü 3 iş günü içerisinde "Kullanıcı"’nın site üzerinde belirtmiş olduğu adrese kargolamayı taahüt eder.

d) "Jedbang" "site" üzerinde satışa sunulan "Ön Sipariş Ürün"ü stoklara girdiği andan itibaren 3 iş günü içerisinde "Kullanıcı"’nın site üzerinde belirtmiş olduğu adrese kargolamayı taahüt eder.

6. Ödeme Koşulları

"JedBang" "site" üzerinden satın alınan ürünlerin ödenmesi için "Kullancı"’ya iki ayrı ödeme seçeneği sunmaktadır.

6.1 Kredi Kartıyla Online Ödeme

a) VISA ve/veya Mastercard Kredi Kartı sahibi "Kullanıcı", "site" üzerinden satın almış olduğu ürünün/ürünlerin ödemesini online olarak güvenli bir şekilde kredi kartıyla yapabilir. "Kullanıcı"nın, kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahıslar ve Jedbang tarafından görülmesini mümkün kılmayan SSL ve SET güvenlik sistemleri çerçevesinde yapmaktadırlar. Jedbang hiçbir "Kullanıcı"nın kredi kartı bilgilerini sisteminde saklamamaktadır.

b) "Kullanıcı" "site" üzerinden peşin satın aldığı ürünlerin ödemesi için tüm bankaların kredi kartlarını kullanabilir.

c) "Kullanıcı" "site" üzerinden taksitle satın alıdığı ürünlerin ödemesi için sadece aşağıdaki kredi kartlarını kullanabilmektedir:

- CardFinans İle Ödeme
CardFinans sahibi müşterilerimiz, alışverişlerini ister peşin isterlerse 12 aya varan vadelerle yapabilirler.

- Maximum Kart ile Ödeme
İşbankası kredi kartı sahibi müşterilerimiz , alışverişlerini ister peşin isterlerse 6 aya varan vadelerle yapabilirler.

- Bonus Kart Kart ile ödeme
Shop&miles kredi kartı sahibi müşterilerimiz, alışverişlerini ister peşin isterlerse 6 aya varan taksitlerle yapabilirler.

6.2 Banka Havalesi ile Ödeme

"Kullanıcı", "site" üzerinden satın almış olduğu ürünün/ürünlerin ödemesini JedBang’ın aşağıdaki banka hesaplarına havale yaparak da ödeyebilir:

- Garanti Bankası 
- İşbankası

7. Ürün iade ve sipariş iptal koşulları

a) Temel kural olarak "Kullanıcı" tarafından "site" üzerinde satın alınan ürün teslimat tarihinden itibaren 8 iş günü içerisinde Jedbang’ın düzenlemiş olduğu fatura ve iade sebebine ilişkin bir dilekçe ile iade alınır.

b) İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade işlemi esnadına kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

c) İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek:orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir "Kullanıcı" tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

d) "Kullanıcı" ürün teslimatı esnasında ürünü kargo şirketi görevlisi önünde tetkik etmek ve incelemekle yükümlüdür. Üründeki kusur veya hasar sebebiyle iade edilmek istenen ürün, kargo görevlisi önünde yapılacak ilk tetkik sonrasında teslim alınmayacak ve kargo görevlisine derhal iade edilecektir.Bununla birlikte ürünün kargo görevlisi tarafından "Kullanıcı"’ya teslimi ile birlikte üründe oluşabilecek zarar ve ziyan Kullanıcı’ya tabir edeceğinden ürünün kargo görevlisinden teslim alındıktan sonra hasarlı veya kusurlu olduğu bahisle iade alınması mümkün değildir.

e) İade etmek istenilen ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti JedBang tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda da "Kullanıcı"nın Aras Kargo veya Ups ile gönderim yapması gerekmektedir. Diğer durumlarda kargo ücreti "Kullanıcı"ya aittir.

f) İade işlemi aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşir :

İade edilmek istenilen ürünün digital fotoğrafları Jedbang İade Bölümü’ne iletilir, ürünün fotoğrafları incelenir ve gerekir ise ürünün üretici firmasına danışılır. Ürünün ayıplı olduğu kanaatine varılması durumunda iade işlemi başlatılır. Bu işlemin süresi 3 ile 7 gün arasında değişmektedir.

İade bedeli sipariş kredi kartı ile yapıldı ise "Kullanıcı"nın kredi kartını, havale ile oluşturuldu ise "Kullanıcı"nın bilgilerini dolduracağı banka hesabına ödenecektir.

g) "Site" üzerinden satın alınan "Ön Sipariş Ürün","Site"’de belirtilmiş olan tarihte stoklara girer ve bahsi geçen tarihten itibaren "Stokta ürün"’lerin tabi olduğu koşullar içerisinde "Kullanıcı"’nın "site" üzerinde belirtmiş olduğu adrese teslim edilmek üzere kargo şirketine teslim edilir.

h) "Kullanıcı" "site" üzerinden satın almış olduğu "Ön Sipariş Ürün"ün satışını her zaman iptal edebilir, söz konusu satışın iptal edilmesi durumunda, "Ön Sipariş Ürün"ün bedelinin %85’i iptal işlemine müteakip 5 iş günü içerisinde "Kullanıcı"nın "site" üzerinde belirtmiş olduğu banka hesabı veya kredi kartına iade edilir. "Kullanıcı" "Jedbang"’in "Ön Sipariş Ürün"ün satışının iptal edilmesinden doğan zararını karşılamak adına "Ön Sipariş Ürün"ün bedelinin %15’ini kapora niteliğinde "JedBang"e ödemeyi kabul ve taahüt eder. "Ön Sipariş Ürün"ün satışının "Kullanıcı" tarafından iptal edilmesi durumunda "Kullanıcı" , söz konusu işleme konu meblağın %15’inden JedBang "leyhine" kesin olarak feragat etmiş sayılır.

6. Gizlilik Politikası

"Jedbang", "site"de "kullanıcı"larla ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "Jedbang" "kullanıcı"lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) "Site"nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ("Jedbang"'un telif haklarına tabi çalışmalar) "Jedbang"e ait ve/veya "Jedbang"tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "Kullanıcı"lar, "Jedbang"hizmetlerini, "Jedbang" bilgilerini ve "Jedbang"'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "Jedbang"'in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "Jedbang"dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "Kullanıcı"lar "Jedbang"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) "Jedbang"ın; "Jedbang""hizmet"leri, "Jedbang"bilgileri, "Jedbang"telif haklarına tabi çalışmaları, "Jedbang"ticari markaları, "Jedbang"ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

"Jedbang" tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Jedbang"işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Jedbang" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Jedbang"'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Jedbang"'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme "kullanıcı" "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

"Jedbang""kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "kullanıcı"lar fesih sebebiyle "Jedbang"ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) "Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b) "Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

 

EK-1 Gizlilik Politikası

JedBang sitesi olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık. JedBang üyelerinin, sahip oldukları bu haklar, aşağıda sıralanmıştır:

1. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

2. Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Jedbang sitesinin kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılacaktır.

3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

EK-2 Garanti

"Jedbang Collectibles " tarafından pazarlanan ürünler, üretici firmaların Uluslararası Garantisi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ürünlerin Garanti Koşulları, Ürün ile birlikte teslim edilen Garanti Belgesinde belirtilmiştir.

 
Şifremi unuttum
 Beni Hatırla

Spider-Man ( Deluxe Version ) Sixth Scale Figure
Marvel Comics : Spider

Batman : Beyaz Şövalye Turuncu Kutu
Kutu ile beraber Beyaz

Batman Beyaz Şövalye Sayı 3 ( Virgin Variant )
24 Sayfa / 90

Batman Beyaz Şövalye Sayı 3
24 Sayfa / 90

Batman Beyaz Şövalye Sayı 2 ( Virgin Variant )
24 Sayfa / 90

Tüm Liste 

Dunny 2013 Series Mini Figures
21 Farklı Tasarım

Not 1

Dunny Azteca Series 2 Mini Figures
Dunny istilası devam ediyor.

Micro Marvel Munny Series
Kidrobot x Marvel Munny

Dunny Post Apocalypse Series Mini Figures
Post Apocalypse 3″ Dunny

Tokidoki x Marvel Frenzies Pvc Figures
Tokidoki ve Marvel güçlerini

Tüm Liste